Beste lopers,

 

Helaas hebben ook wij te maken met een tekort aan leden om onze vereniging draaiende te houden. Tot onze grote spijt moeten wij dan ook melden dat wij besloten hebben per 1 juli ophouden te bestaan als Rotaryclub. Het vraagt een actieve inzet van de leden en door een dalend ledenaantal zagen wij ons genoodzaakt deze moeilijke beslissing te nemen.

 

We hebben met heel veel plezier de afgelopen jaren de Lenteloop georganiseerd waarmee we veel lopers een mooie run konden aanbieden, vele goede doelen blij konden maken en waar we zelf als club elk jaar weer een groot gevoel van saamhorigheid konden bewerkstelligen.

Het is in deze situatie ontzettend jammer dat de Lenteloop dit jaar niet door kon gaan. We hebben gezocht naar alternatieve routes vanwege het broedseizoen en andere data, maar het gebrek aan mankracht en het samenvallen van meerdere lopen in diezelfde periode maakten het niet mogelijk om dit jaar een Lenteloop te organiseren.

 Wellicht meldt zich nog iemand om het “merk” Lenteloop van ons over te nemen. 

Maar Rotaryclub Eerbeek-Zutphen zal de organisatie dus niet meer op zich nemen.