Privacy

Hieronder zijn de maatregelen vermeld die, in het kader van de AVG-wetgeving, voor jou als deelnemer aan de Lenteloop/Herfstloop van belang zijn.

 1. De persoonsgegevens die van de deelnemer worden vastgelegd, zijn uitsluitend bedoeld om deelname van betrokken persoon aan één van de afstanden van de Lenteloop/Herfstloop mogelijk te maken. Dit inclusief het publiceren van behaalde resultaten.
 2. De vastgelegde gegevens zijn:
  1. Bij de inschrijving:
   Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Nationaliteit, Telefoonnummer (indien ingevuld), Geslacht, Geboortedatum, Emailadres, Bankrekeningnummer, Tenaamstelling van de bankrekening, Startnummer, Gekozen Afstand, Categorie, Bestelde extra’s (indien van toepassing, shirt.), Betaald Bedrag.
  2. Na afloop van het evenement:
   Of de deelnemer daadwerkelijk een afstand van de Lenteloop heeft gelopen, De gelopen tijd over de gekozen afstand, foto’s en video’s waarop de deelnemer eventueel kan voorkomen.
 3. Door deelname aan één van de genoemde evenementen verklaart de deelnemer akkoord te gaan met het vastleggen van de onder punt 2 genoemde gegevens. De deelnemer wordt hierop geattendeerd tijdens het invullen van het inschrijfformulier voor een van de afstanden.
 4. Tijdens het evenement zullen de deelnemers gefotografeerd worden. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk of online, op foto, film, video e.d.. Het is mogelijk dat beeltenissen voor promotionele doeleinden van de Lenteloop/Herfstloop worden gebruikt, zonder daarvan vooraf op de hoogte te zijn gebracht en deelnemers kunnen hiervoor geen vergoeding of eigendomsrechten claimen. Wenst de deelnemer dat een bepaalde foto verwijderd moet worden, dan dient de deelnemer hierover contact opnemen met de organisatie.
 5. Deelnemers worden middels e-mails en de website geïnformeerd over het evenement. Er worden maximaal 3 e-mails per editie gemaild. De Rotary Eerbeek-Zutphen garandeert zorgvuldig en binnen de wettelijke regelgeving met deze gegevens om te gaan.
 6. Iedere deelnemer kan zijn of haar gegevens inzien via de faciliteiten van de software die bij het inschrijven wordt gebruikt.
 7. Iedere deelnemer kan een deel van de onder 2 genoemde gegevens wijzigen via de faciliteiten van de software die bij het inschrijven wordt gebruikt. De te wijzigen gegevens zijn: Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Nationaliteit, Telefoonnummer, Geslacht, Geboortedatum en Emailadres. Indien de deelnemer van afstand wil wijzigen dan kan dat tot de uiterste inschrijfdatum. Na de uiterste inschrijfdatum kan dat alleen door middel van een emailbericht aan de organisatie.
 8. Indien een deelnemer eist dat zijn of haar gegevens uit het systeem worden verwijderd dan is dat mogelijk. Hiertoe dient de deelnemer een verzoek sturen aan de organisatie.
 9. De opgeslagen persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie van de Lenteloop. Zij worden dus niet voor andere doeleinden gebruikt en zullen ook niet voor andere doeleinden aan derden worden verstrekt.
 10. De persoonsgegevens zijn opgeslagen op databanken van de firma Inschrijven.nl. en een gedeelte van de persoonsgegevens op de dag van de Lenteloop op die van de tijdsregistratie. Met deze firma’s heeft Rotary Eerbeek-Zutphen een verwerkersovereenkomst, zoals bedoeld in de AVG, gesloten.
 11. De Rotary Eerbeek-Zutphen, verklaart dat zij maatregelen heeft genomen om datalekken te voorkomen en de haar ter beschikking gestelde computers te beschermen tegen oneigenlijk gebruik zoals hacken, virussen en malware.