Wat is Rotary

Inleiding
Een Rotary Club is een serviceclub. Serviceclubs zijn particuliere organisaties waarin mensen vanuit vriendschap zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding op vrijwillige basis een verscheidenheid aan initiatieven ondernemen ten behoeve van de samenleving, veelal in de vorm van gezamenlijke inzet en/of fondsenwerving.

Wat een serviceclub?
Service betekent dienstverlening. Door wie, aan wie, waarvoor en op welke wijze? Vragen die de serviceclubs beantwoorden en die service in praktijk brengen.

– Door wie?

Er zijn veel overheden, stichtingen, verenigingen en andere organisaties die dienstverlening tot taak hebben, maar er blijven altijd lacunes over. De serviceclubs willen helpen die lacunes op te vullen. Ze doen dat ieder op eigen wijze, maar altijd op basis van persoonlijke betrokkenheid, door eigen -onbetaalde- activiteit en vooral onpartijdig, zonder voorkeur voor godsdienstige en /of maatschappelijke richting. Serviceclubs zijn geen actiegroepen.

Serviceclubs zijn clubs (m/v), die veel aandacht besteden aan het bevorderen van eigen morele waarden in functie en beroep, maar ook aan de onderlinge band. Met als basis vriendschap en onderling vertrouwen kan effectiever worden opgetreden.

– Aan wie?

Duidelijk is dat er steeds meer mensen tussen wal en schip terechtkomen, hoe goed de samenleving ook georganiseerd is.

Service richt zich op die mensen als individu, maar ook op organisaties die zich daarvoor inspannen. En dit ongeacht ras, huidskleur, afkomst, politieke of godsdienstige overtuiging. Onpartijdig dus, maar uiteraard wel steeds in overeenstemming met de wet.

– Waarvoor?

Beziet men de doelstellingen van de serviceclubs, dan is er een gemeenschappelijke noemer: belangstelling voor de medemens, helpen bij diens positie in de samenleving, bevorderen van onderling begrip, stimuleren van verantwoordelijkheid, helpen bij noden.

– Op welke wijze?

De individuele leden van de serviceclubs staan midden in de samenleving en dragen als zodanig -als particulier- bij tot de doelstellingen van hun serviceclubs. De clubs als collectiviteit doen dit vaak op lokaal niveau door middel van projecten. Dat kan bijvoorbeeld zijn door eigen activiteit in ogenschijnlijk simpele zaken, zoals het schoonhouden van een natuurterrein.

Maar meestal organiseert men fundraising-projecten teneinde financieel bij te kunnen dragen aan het verhelpen van noden elders in de samenleving. De Lenteloop is hier een voorbeeld van. Dit bijdrage kan zijn in kleine omvang als bijvoorbeeld het financieren van een speciale rolstoel voor een gehandicapte sporter of van een voorlichtingsuitje van vrijwilligers in de buurthulpverlening. Maar vooral ook in grote of zelfs heel grote omvang en dan vaak in samenwerking met andere clubs.

Voorbeelden van projecten

– Wereldwijd

De actie tot bestrijding van onnodige blindheid waarbij circa 250 miljoen euro bijeen werd gebracht, zodat rivierblindheid in grote gebieden kan worden uitgeroeid, oogklinieken kunnen worden opgericht, tienduizenden staaroperaties in afgelegen gebieden worden uitgevoerd enzovoort.

Voorts de actie polio-de-wereld-uit met eveneens een groot bedrag aan ingezameld geld, zodat inderdaad in grote delen van de wereld de polio kan worden geëlimineerd.

Kijk ook eens hier t.a.v initiatieven mbt het inzetten van eerste en levensreddende Shelterboxen die Rotary ondersteunt.

– Landelijk

De actie ten behoeve van SOHO, een organisatie speciale honden opleidt, die invaliden in allerlei situaties bijstaan.

– Lokaal

Het vervoer van invaliden naar een concert, materiele steun voor opvanghuizen of een dagje uit met een grote groep ouderen naar De Keukenhof.
Het is kortom een wijd scala aan activiteiten die steeds aan het begrip ‘service’ voldoen.

Een impressie op Youtube > Rotary Nederland

 

Bent uzelf ook geïnteresseerd in Rotary, kijkt u dan hier
bron: rotary.nl